Onderzoeken

Wijkwijs is actief in heel Rotterdam. Momenteel ondersteunen we onderzoeken in verschillende wijken en ontdekken we hoe waarden zoals wederkerigheid, nabijheid en gelijkwaardigheid hier onderdeel van kunnen zijn. We doen het samen, voor en door de buurt!

Tarwekracht

Onderzoeker en bewoner in de Tarwewijk Wenda Doff heeft het Kennislokaal Tarwekracht opgezet. Samen met Labyrinth Rotterdam ontwikkelen zij mogelijkheden om bewoners op te leiden tot wijkonderzoekers.

Cooperatief Consultancy Buro

In de Afrikaanderwijk worden bewoners en initiatieven vaak gevraagd voor onderzoek. Annet van Otterloo zoekt samen met bewoners uit hoe zij een wijkadviesburo kunnen opzetten. Dit buro maakt het mogelijk om bewoners eerlijk te vergoeden voor hun expertise en meer initiatief te geven in onderzoek.

Nabuurschap, Duurzaam Wonen en Zorg in Schiebroek

In dit onderzoek brengt Peter Marks samen met bewoners en hulpverleners in Schiebroek in kaart wat de behoeften zijn van de inwoners. Het doel van dit onderzoek is het toekomstperspectief voor ouderen op het gebied van wonen en zorg te verbeteren.

WIECK in Speeltuinvereniging Hillesluis

De Hogeschool Rotterdam werkt samen met speeltuinvereniging Hillesluis aan een klimaatadaptieve speeltuin vanuit het programma WIECK. Onderzoekers Irene Baten en Elma Oosthoek halen de lessen op over het samen leren met bewoners, vrijwilligers en studenten.

Datadonatie

In het onderzoekstraject Datadonatie onderzoeken dr. ir. Els Leclercq en dr. ir. Emiel Rijshouwer (Design & Publics) hoe bewoners in Vreewijk en Afrikaanderwijk zelf welzijn ervaren en definiëren. Het doel is om te onderzoeken: a) hoe andere vormen van kennis en dataverzameling de (gezondheids)wetenschap kan verrijken; en b) hoe ‘citizen science’ een bijdrage kan leveren aan burgers zelf (what’s in it for them?

Delfshaven Coöperatie

Om de krachten in de wijk te bundelen, richtte Robbert de Vrieze begin 2000 de Delfshaven Coöperatie op. Voor het Wijkwijs onderzoek brengen Robbert en Klaske samen met initiatiefnemers en bewoners, in kaart wat er de afgelopen jaren is ontstaan in Delfshaven, en hoe iedereen elkaar nog beter kan vinden.

Mijn Beverwaard

Beverwaard is een wijk buiten het stadscentrum van Rotterdam aan de zuid kant van de Maas. Daardoor wordt de wijk al snel uit het oog verloren door onderzoekers of de gemeente. Wat willen de bewoners en waar liggen de uitdagingen in de wijk? Warda, Britt en Wesley gaan opzoek naar de vraag vanuit Beverwaarders zelf.

Werkplaats Crooswijk

In Crooswijk zal in 2025 een nieuw initiatief starten. Momenteel werkt Andre Hendrikse samen met lokale (sociale) ondernemers en bewoners aan het inrichten van een werkplaats waarin studenten en bewoners samen opzoek gaan naar vragen en oplossingen uit de wijk.

Pauluskerk

Mike Holleman is vrijwilliger en onderzoeker bij de Pauluskerk in het centrum van Rotterdam. Samen met de bezoekers van de Pauluskerk, vrijwilligers en dominee Martijn gaat Mike op zoek naar wat het voor dak- en thuislozen betekent om bij de Pauluskerk te komen. Sluit de hulpvraag van deze groep mensen aan bij wat de Pauluskerk kan bieden? Wat betekent het uberhaupt om dak- en thuisloos te zijn?

Recht op Reyeroord #1

In Recht op Reyeroord #1 brachten de wijknetwerker uit IJsselmonde en Design & Publics lokale initiatieven, jongerenwerkers, ambtenaren, onderzoekers, docenten en agenten samen om behoeften van jongeren in kaart te brengen én deze behoeften te vertalen naar concrete resultaten: een jongerenhub en een jongerenraad. Gedurende dit proces werd duidelijk dat verantwoordelijkheden en taken voor zowel burgers als overheid anders ingevuld moesten worden om dergelijke prosessen succesvol te laten zijn.

Recht op Reyeroord #2

In Recht op Reyeroord #2 gebruikte Design & Publics onderzoeks- en ontwerpmethoden om de organisatiestructuur van de jongerenhub ook van, voor en door jongeren te laten zijn, om zo jongeren duurzaam een plek en mede-zeggenschap te geven in ‘hun’ jongerenhub, in de wijk en in beleid.